Menu Zamknij

1. Cele Fundacji W Podskokach są ujęte w statucie.

2. Cegiełka ma formę breloka lub magnesu lub kubka lub bidonu lub koszulki lub torby.

Breloka, lub Kubka lub Bidonu lub Koszulki.

3. Wspierający w zamian za datek na rzecz Fundacji W Podskokach otrzymuje cegiełkę –postaci:

brelok lub magnes logo Cross Kampinos – 10 zł

kubek z logo Cross Kampinos – 45 zł

bidon z logo Cross Kampinos – 40 zł

koszulkę z logo Cross Kampinos – 45 zł

torbę z logo Cross Kampinos – 15 zł

4. Zysk z dystrybucji cegiełek zostanie w całości przeznaczony na cele statutowe Fundacji.

5. Przekazanie datku jest dobrowolne.

6. Datki można przekazywać jedynie w formie gotówki

7. Fundacja nie pono.odpowiedzialności za ukryte wady produktów.