Menu Zamknij

FAQ biegu cross kampinos

czyli odpowiedzi na najczęstsze pytania

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Zapisy i płatności

Tak, przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika jest możliwe do tygodnia przed startem imprezy (tj. 26.08.2022). Pobierana jest opłata manipulacyjna w kwocie 10 zł.

Przepisanie pakietu na innego zawodnika należy zgłosić mailowo (na adres cross.kampinos@gmail.com) wraz z podaniem wymaganych przy rejestracji danych nowego zawodnika oraz z potwierdzeniem przelewu opłaty manipulacyjnej.

Tak, zmiana dystansu jest możliwa do dwóch tygodni przed startem imprezy (tj. 19.08.2022 r.) w zależności od dostępnych wolnych miejsc na nowo wybranej trasie. Chęć zmiany trasy prosimy zgłosić mailowo na adres cross.kampinos@gmail.com

Dodatkowe opłaty:

 • W przypadku zmiany na trasę dłuższą dopłacić różnicę w opłacie startowej poprzez przelew na konto organizatora oraz przesłać mailowo potwierdzenie dokonania przelewu.
 • W przypadku zmiany na trasę krótszą – różnicy w opłacie nie zwraca się.

Zwrot opłaty startowej ma miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, w których przyczyną nie wzięcia udziału w biegu  są okoliczności niezależne od uczestnika. W zależności od terminu rezygnacji wysokość zwrotu będzie zgodna z poniższymi kryteriami:

 • Rezygnacja do końca lipca: zwrot 60%
 • Rezygnacja od sierpnia: opłata nie podlega zwrotowi

Rezygnację z udział w biegu należy zgłosić organizatorowi mailowo (na adres cross.kampinos@gmail.com)

W ramach opłaty startowej zapewniamy:

 • elektroniczny pomiar czasu
 • numer startowy
 • oznaczoną trasę biegów
 • zabezpieczenie medyczne oraz pomoc ratowniczą
 • napoje i lekkie posiłki na punktach odżywczych
 • posiłek regeneracyjny po biegu
 • obsługę fotograficzną biegu
 • medal dla wszystkich,  którzy ukończą bieg (w obowiązującym limicie czasowym)
 • puchary i nagrody dla najlepszych
 • okolicznościowy pamiątkowy gadżet
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas Biegu

Biuro zawodów/ pakiety startowe

Tak, ale niebzbędne będzie okazanie pisemneogo upoważeniania. Pakiety startowe dla osób trzecich wydajemy w godzinach otwarcia Biura Zawodów, bez chipów i numerów startowych.

Pakiet startowy można odebrać w godzinach otwarcia Biura Zawodów:

PIATEK 02.09.2022:

 • w godz. 18-21 – dla wszystkich dystansów

SOBOTA 03.09.2022:

 • godz 05:00 – 05:35 – bieg 65 km
 • godz 06:00 – 06:45 – bieg 42km
 • godz 07:00 – 08:45 – bieg 21km
 • godz 07:00 – 09:45 – bieg 12km

Zapraszamy po odbiór pakietów z dowodem tożsamości lub innym dokumentem ze zdjęciem.

ZASADY PODCzAS BIEGU

Na trasie biegów obowiązują limity całościowe (maksymalny czas, w jakim uczestnik musi stawić się na mecie), a dla dystansów 42 km oraz 65 km także limity cząstkowe (maksymalny czas, w jakim uczestnik musi stawić się na określonych punktach odżywczych), zgodnie z poniższym zestawieniem:

  • Bieg 65km: limit całościowy 12 godz., limit cząstkowy na punkcie odżywczym na ok. 38 km – 7:30 godz. 
  • Bieg 42km: limit całościowy 8 godz., limit cząstkowy na punkcie odżywczym na ok. 24 km – 5 godz.
  • Bieg 21: limit całościowy 4:30 godz.
  • Bieg 12km : limit całościowy 3 godz.

Limity czasu na punktach obowiązują dla czasu wyjścia z punktu. Po upływie limitu czasu zawodnik nie jest klasyfikowany i nie bierze udziału w dalszej części trasy. Nie ma także możliwości kontynuowania trasy bez numeru startowego na tzw. „własną odpowiedzialność” czy „poza klasyfikacją”.

Tak, dystanse 42km i 65km obowiązuje dodatkowy limit cząstkowy na określonych punktach odżywczych:

 • Bieg 65km: limit 7:30 godz. cząstkowy na punkcie odżywczym na ok. 38 km
 • Bieg 42km: limit 5 godz.  na punkcie odżywczym na ok. 24 km

Limity czasu na punktach obowiązują dla czasu wyjścia z punktu. Po upływie limitu czasu zawodnik nie jest klasyfikowany i nie bierze udziału w dalszej części trasy. Nie ma także możliwości kontynuowania trasy bez numeru startowego na tzw. „własną odpowiedzialność” czy „poza klasyfikacją”.

Każdy uczestnik biegu Cross Kampinos powinien mieć ze sobą tzw. wyposażenie obowiązkowe. Dokładna rozpiska per dystans znajduje się w Regulaminie – sekcje Wyposażenie Obowiązkowe.

Wyposażenie obowiązkowe może zostać skontrolowane przez organizatorów na całej trasie biegu oraz bezpośrednio przed startem i po przekroczeniu mety. Brak któregoś z elementów wyposażenia może skutkować karą czasową lub wykluczeniem zawodnika z zawodów bez prawa domagania się zwrotu opłaty startowej.

Dokładną rozpiskę punktów per dystans możecie sprawdzić na stronie z rozpiską Punkty odżywcze 2022.

Nie, przepak nie jest planowany.

Tak, ale tylko i wyłącznie w strefie punktów odżywczych.

Trasy będą oznaczone taśmami oraz tabliczkami informacyjnymi. Niemniej w ramach wyposażenie obowiązkowego wymagamy od zawodników posiadania tracka wgranego do zegarka lub do dowolnej aplikacji mobilnej z mapami (np Mapy.cz etc). Jest to dodatkowe zabezpieczenie dla zawodnika.

FAQ Cross Kampinos

Poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące biegu Cross Kampinos. Masz pytanie? Skontaktuj się z nami poprzez email, telefon lub Facebook Messenger.